Close

18+. 2022.07.24. és 2022.08.08. között. Kvalifikálj szatelliten keresztül, vagy nevezz a megadott összegért. A nyertes 2 db Paddock Club Hospitality jegyet kap a Brazil Nagydíjra (2022.11.11 - 2022.11.13.), plusz 3000 $ készpénzt. Korlátozások és ÁSZF érvényben.

McLaren F1 Team Turbo Series menetrend

Tekintsd meg a McLaren F1 Team Turbo Series teljes menetrendjét alább:

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 1. A McLaren „Turbo Series $300K Main Event Versenyen" („Verseny") való részvétellel elfogadod a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 1. Ez a Verseny a „Turbo Series 300 000 $-os Main Event” 1. napján kezdődik 2022. július 7-én 20:00-kor (brit idő szerint), és a „Turbo Series 300 000 $-os Main Event” 2022. augusztus 8-án kezdődő 2. napjának végén ér véget 21:00-kor (brit idő szerint) („Promóciós időszak”).

KI VEHET RÉSZT A NYEREMÉNYJÁTÉKON

 1. A Nyereményjátékon bárki nevezhet, aki:
  1. más olyan országban él, ahonnan a partypoker.com ügyfeleket fogad (részletes információt itt találsz; kérlek, tekintsd meg a Lakóhely szerinti ország legördülő listát, amely megjeleníti a résztvevő országokat);
  2. legalább 18 éves; továbbá
  3. nem zárja ki magát, vagy nem részese bármely Nemzeti Önkizárási rendszernek.

(együttesen egy „Részvételre jogosult játékos")

 1. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező alkalmazottai, illetve olyan képviselők vagy egyéb személyek, akik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban állnak a Szervezővel, valamint az előbbiekben megjelölt személyek képviselői, családtagjai, vagy a velük egy háztartásban élő személyek.

HOGYAN LEHET RÉSZT VENNI A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN

 1. A Nyereményjátékon való részvételhez a Részvételre jogosult játékosoknak:
 2. egy szatellit tornán kvalifikál; vagy
 3. befizeti a nevezési díjat
 4. A szatellit versenyek részleteit és menetrendjeit a partypoker.com weboldalon tesszük közzé.

A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE ÉS A NYEREMÉNYEK

 1. A Verseny nyertese („Nyertes”) megnyeri a rendelkezésre álló nyereményalapot, valamint az alábbi versenydíjat:
  1. Két darab, 3 napos Paddock Club Hospitality jegy a Brazil Nagydíjra, amely 2022. november 11. és 13. között kerül megrendezésre az Autodromo Jose Carlos Pace versenypályán, Sao Paulóban, Brazíliában. A Nyertes emellett kap 3000 $-t is (vagy ennek megfelelő összeget GBP/EUR-ban), amelyből fedezheti az utazás és a részvétel költségeit maga és a partnere számára.

(„Nyeremény”)

 1. A Hospitality belépőjegyeket elektronikus úton küldjük el a Nyertesnek a Nyertes Partypoker fiókjában megadott e-mail címre. Az 3 000 $-os (vagy ezzel egyenértékű GBP/EUR) összeg a Nyertes számlájára kerül kifizetésre, miután a Nyertes és a kísérője sikeresen igazolják személyazonosságukat és életkorukat.
 2. A Nyertessel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot a Nyertes fiókjában megadott e-mail címen („Nyertes értesítése") a Nyertes kisorsolását követő öt (5) napon belül. A Nyertes a beérkezéstől számított öt (5) napon belül köteles válaszolni a Nyertes Értesítésére, hogy megerősítse a Nyeremény elfogadását, a nevezésben megadott elérhetőségét és minden egyéb lényeges adatot, amely szükséges ahhoz, hogy a Nyertes megkapja a(z)
 1. A Részvételre jogosult játékosoknak kell biztosítaniuk az fiókjukban megadott e-mail cím helyességét. Ha a Nyertes a Nyertes Értesítésének beérkezésétől számított öt (5) napon belül nem válaszol az értesítésre, az a Nyeremény elvesztését vonja maga után.
 1. A Nyertesnek (és kísérőjének) a Nyeremény átvétele előtt meg kell felelniük minden életkorral, személyazonossággal, felelősségteljes szerencsejátékozással kapcsolatos és/vagy minden egyéb szükséges ellenőrzésnek, így biztosítva a Nyeremény igazságos és felelősségteljes odaítélését. A megjelölt ellenőrzések teljesítése érdekében elképzelhető, hogy a Nyertesnek (és kísérőjének) további információt és dokumentációt kell benyújtaniuk. Ha a Szervező kérése ellenére a nyertes nem nyújtja be az ellenőrzéshez szükséges információt vagy dokumentumokat, vagy egyáltalán nem vesz részt az ellenőrzésen, a Nyertes elveszíti a Nyereményt.

A HOSPITALTY BELÉPŐJEGYEK NYEREMÉNY FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 1. A Nyertes és kísérője nevét elküldjük a McLaren részére, hogy belépést biztosítsanak a Paddock Club Hospitality szekcióba. Arra, hogy a McLaren miként kezeli a személyes adatokat, a McLaren Adatvédelmi közleménye vonatkozik.
 1. A Nyertes a Nyereményét USD (vagy ennek megfelelő GBP/EUR) értékű készpénzre válthatja. Ez az összeg a Nyertes játékos számlájára kerül kifizetésre.
 1. A kormány által bevezetett COVID-19 korlátozások esetén a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egy másik Nagydíjra biztosítson belépőjegyeket.
 1. A Nyertes felel azért, hogy ő és minden útitársa rendelkezzen minden érvényes dokumentummal, utasbiztosítással, és/vagy megtegyék az utazásukhoz szükséges egyéb intézkedéseket (beleértve a COVID-19 tesztek vagy más követelmények teljesítését). 
 1. Hacsak a Szervező írásban nem határozza meg, a Nyeremény nem fedezi a 2022. november 11. és 13. között megrendezésre kerülő Brazil Nagydíjon való részvétel költségeit, amely meghaladja a 3000 dollár összegű (vagy ezzel egyenértékű GBP/EUR-ben megadott) pénznyereményt.
 1. A Szervező nem vállal felelősséget, illetve nem tehető felelőssé a Nyeremény bármely olyan elemének törléséért és/vagy módosításáért (beleértve a lemondásokat és/vagy módosításokat, amelyek a COVID-19 világjárvány közvetlen vagy közvetett következményei), ami a Szervezők hatáskörén kívül esik.
 1. A Szervező nem vállal felelősséget és/vagy nem tehető felelőssé azért, ha a Nyertes vagy kísérője képtelenek felvenni és/vagy felhasználni a Nyereményt.
 1. A Nyertes, illetve meghívott vendégei kizárólagos felelőssége, hogy betartsák a harmadik felek szolgáltatói feltételeit.

ADATVÉDELEM

 1. A Nyereményjátékban való részvétellel a Részvételre jogosult játékosok tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szervező felhasználja személyes adataikat a jelen Általános Szerződési Feltételek és a partypoker Adatvédelmi közleménye szerint.
 1. A Résztvevő játékosok személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeljük a hatályos Adatvédelmi jogszabályokkal* összhangban.
 1. A Részvételre jogosult játékosok személyes adatait (pl. teljes név és e-mail cím) kizárólag a Nyereményjáték lebonyolításának céljából, a jelentkezők kérdéseire és/vagy kéréseire adott válaszok elküldésére, valamint technikai vagy funkcionális támogatás biztosítása céljából használjuk fel. A Részvételre jogosult játékosok automatikusan bekerülnek a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges funkcionális e-mail kommunikációba.
 1. A Nyertes személyes adatait elküldjük a McLaren részére a Nyeremény kiosztásának céljából. Arra, hogy a McLaren miként kezeli a személyes adatokat, a McLaren Adatvédelmi közleménye vonatkozik.
 1. A Nyereményjátékon való részvétellel minden nevező beleegyezik abba, hogy a Nyereményjátékkal kapcsolatban megadott személyes adataikat a Szervező (és/vagy annak képviselői és beszállítói) a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében megőrizze és felhasználja.
 1. A Részvételre jogosult játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyertes keresztneve és országa közzé lesz téve a Szervező weboldalán, vagy nyilvánosságra kerül közösségi média felületeken. Ha a nyertes pályázó nem szeretné, hogy keresztnevét és/vagy országát nyilvánossá tegyék a Szervező weboldalán vagy a közösségi média felületein, a nyertes pályázónak a lehető leghamarabb értesítenie kell a Szervezőt a dataprotection@entaingroup.com e-mail címen.
 1. A Szervező a nevezés részeként megadott személyes adatokat a Promóciós időszak végét követő hat (6) hónapig megőrzi.
 1. A Részvételre jogosult játékosok adatvédelmi jogaikat bármikor gyakorolhatják és/vagy kiléphetnek a Nyereményjátékból, ha jelzik szándékukat a dataprotection@entaingroup.com e-mail címen.

*Az Adatvédelmi jogszabályok az Egyesült Királyság GDPR szabályrendszerét, a vonatkozó nemzeti adatvédelmi törvényeket/GDPR-t és a vonatkozó nemzeti adatvédelmi törvényeket jelentik.

ÁLTALÁNOS

 1. A Nyereményjáték szervezője az LC International Limited, amelynek székhelye: Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltár, GX11 1AA.
 1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa, megszüntesse és/vagy korlátozza a Nyereményjátékhoz való hozzáférést, ha ez jogi és/vagy szabályozási okokból szükséges az Általános Szerződési Feltételeink szerint, amelyek itt találhatók:

https://help.partypoker.com/en/general-information/legal-matters/general-terms-and-conditions

 1. Ha a Szervező azt gyanítja, hogy a nyertes résztvevő csalárd tevékenységben bűnös, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze és/vagy eltávolítsa a résztvevőt a Nyereményjátékból, és/vagy további vizsgálatig felfüggessze a Nyereményjátékot.
 1. A Facebook, az Instagram vagy más közösségi hálózat a Nyereményjátékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy irányítja.
 1. A Szervező nem vállal felelősséget a következőkért: (i) a kommunikációs vonal meghibásodása bármilyen okból, a jelen Nyereményjáték bármely vonatkozásában használt berendezés, rendszer, hálózat, vonal, műhold, szerver, számítógép vagy szolgáltató tekintetében; (ii) az internet vagy a webhely vagy ezek bármilyen kombinációinak hozzáférhetetlensége vagy elérhetetlensége; vagy (iii) a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, a Nyereményjátékban való részvételből, a Nyeremény elfogadásából és/vagy a Nyeremény felhasználásából eredő bármilyen veszteség vagy sérülés.
 1. A Szervező nem vonható felelősségre a jelen Nyereményjátékban részt vevő harmadik felek kötelezettségeinek elmulasztásáért, bár a Szervező törekszik arra, hogy minimalizálja az ilyen mulasztás résztvevőre gyakorolt hatását.
 1. A Nyereményjátékra és a jelen feltételekre vonatkozóan az angol jog az irányadó, minden vitás kérdés az angol bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.