Close
System Fairness
   

Vi garanterar rättvist spel samt utbetalningar via periodiska analyser av matchresultaten. Ett externt testlabb gör individuella audits av spelresultat (output-information). Det finns två typer av spel-output-audits: Return To Player (RTP) kalkyl och Random Number Generator (RNG) output-analyser där spelinformationen från spel-servers används.

- Return To Player (RTP) kalkyl: audits görs för alla kasinospel för att garantera spelarna att spel-utbetalningar även i framtiden är så nära förväntningarna som möjligt. Totala spel och vinster för varje spel/spelsätt beräknas efter att ha extraherat respektive information från spelloggarna. Den verkliga RTP (procent för de totala vinsterna jämfört med spel för varje spel/spelsätt) beräknas sedan. RTP för kortspel jämförs med teoretiska RTP. Sammanlagda RTP för alla spel beräknas också.

- Random Number Generator (RNG) output-analyser: audits görs normalt sett för kortspel med flera spelare, tärningsspel och bollspel för att garantera att korten/tärningarna/bollarna är slumpmässiga. Exempel: för en RNG audit av pokerspel extraheras korten som delats ut från spelloggarna och sannolikheten för spelrelaterade event (t.ex.: Royal flush, Straight flush, Dealer blackjack, Player blackjack) beräknas och jämförs med teoretisk sannolikhet. Den verkliga kortfördelningen för rankningar och kortföljder beräknas också och jämförs med teoretisk sannolikhet. Liknande analyser görs för tärningsspel och bollspel med "number of sanity" kontroller för att garantera att informationen från spelloggarna är konsistent och komplett.

Dessa audits görs varje månad och rapporter publiceras på denna sida. RTP och RNG audits ger spelarna mer förtroende för att spelen är objektiva och därmed rättvisa.

Poker RNG, Kasino RTP & Blackjack informations-output analysrapporter på denna portal finns endast på engelska.

De senaste månadsrapporterna

Månatliga Kasino Jackpot RTP rapporter

Månatliga Poker och Blackjack rapporter

Arkiv

Vänligen ta kontakt med vår Kundtjänst angående arkivrapporterna.