Close

Från 18 år. Villkor gäller. Spela ansvarsfullt.

Instruktioner för att ställa in poker Klubbspel på mobil och dator

Hitta Klubbspel i klienten

- Besök bara fliken "Klubbspel" i klienten

Hitta Klubbspel i klienten

Gå med i en klubb

- Klicka på knappen "Gå med i klubb" i Klubbspellobbyn

Gå med i en klubb a

- Fyll i klubb-ID och lösenord, lägg till ett personligt meddelande och skicka din förfrågan

Gå med i en klubb b

Du kan gå med i så många klubbar du vill!

Sätta sig vid ett bord

- Alla bord visas i Klubbspellobbyn

- Klicka på klubben du vill visa för att filtrera bord efter klubb

- Du kan antingen "Gå med i spel" eller "Observera bord"

Sätta sig vid ett bord

Skapa en klubb

- Klicka på "Skapa klubb" under fliken Klubbspel

- Välj namn, lösenord och en beskrivning som kommer att visas i klubbens lobby

Klubblobby

- Du har skapat en klubb.

Klubblobby 2

Bjuda in kompisar till en klubb

- Öppna klubben

Bjuda in kompisar till en klubb a

- Öppna klubblobbyn och klicka på inbjudningsknappen (visas längst upp till höger på skärmen) för att bjuda in kompisar.

Bjuda in kompisar till en klubb b

- Din inbjudan är redo att skickas. All information som dina kompisar behöver är redan inkluderad

Bjuda in kompisar till en klubb c

Hantera spel

Vanliga frågor

Hur många klubbar kan du ställa in?
Du kan skapa högst 5 klubbar, men det finns ingen gräns för hur många du kan gå med i.

Kan du spela poker med vänner i partypoker-appen?
Du kan skapa dina hemmaspel och spela nätpoker med vänner i partypoker-appen. Ställ in på skrivbordet först och klicka på fliken "Klubbspel" i mobilappen för att spela.

Kan du spela med två personer?
Poker kan spelas med minst två personer. Med Klubbspel kan du bjuda in så många vänner du vill (gränsen är 90 inbjudningar per dag).

Villkor

 1. Läs dessa villkor noga. Genom att skapa eller gå med i en Klubb eller ett Klubbspel (enligt definitionen nedan) godkänner du dessa villkor.
 2. Dessa villkor är i tillägg till och underkastade de Allmänna villkoren, Standardkampanjvillkoren och Integritetspolicyn.
 3. Så här går det till:

 4. Klubbspel tillåter att spelare bjuder in människor de känner till en privat pokerklubb (“Klubb”) genom att använda funktionen Klubbspel på partypoker.com eller på dess mobilapp (“Webbsajt”).
 5. När en Klubb har skapats av en spelare kan Klubbägaren och/eller Klubbens Adminspelare (som definieras nedan) skapa ett pokerspel som endast spelare i Klubben (“Medlemmar”) kan spela i (“Klubbspel”).
 6. Skapa en Klubb:

 7. En spelare måste ha ett konto på Webbsajten för att skapa eller delta i en Klubb och/eller ett Klubbspel.
 8. Varje spelare får skapa högst 5 Klubbar. Spelaren som skapar en Klubb kommer att leda Klubben (“Klubbägare”) och kommer att behöva skapa ett unikt Klubbnamn och lösenord för Klubben. Klubbägaren kan utse andra medlemmar till administratörer av Klubben (“Adminspelare”).
 9. När Klubben har skapats kan en Klubbägare och Adminspelare bjuda in människor till Klubben med “Bjud in”-verktyget. Detta genererar ett Klubb-ID-nummer och lösenord som Klubbägaren och/eller Adminspelaren kan skicka till personer som de vill bjuda in till Klubben. Klubbägaren och/eller Adminspelaren ansvarar för innehållet i alla inbjudningsmeddelanden som de skickar.
 10. Klubbägaren och alla Adminspelare kan när som helst ta bort Medlemmar från en Klubb. När en Medlem tas bort från en Klubb ska de tas bort från alla Klubbspel, men om de redan spelar i ett Klubbspel ska de kunna avsluta alla aktuella händer som de spelar. 
 11. En Medlem kan gå med i ett obegränsat antal Klubbar de är inbjudna till. Varje Medlem måste ange det unika Klubb-ID och lösenordet för att gå med, och en Adminspelare måste acceptera hans/hennes förfrågan om att gå med.
 12. Klubbspel:

 13. När en Klubb har skapats kan alla Adminspelare skapa ett Klubbspel som Medlemmarna i Klubben kan delta i. En Adminspelare ska kunna välja parametrarna för Klubbspelet, inklusive men inte begränsat till, typ av spel, antal spelare och lägsta och högsta buy-in-belopp. Vi kan tillämpa vissa begränsningar för vilka parametrar som kan ställas in, till exempel det högsta belopp som spelare kan satsa i Klubbspelet och vi förbehåller oss rätten att ändra dessa parametrar när som helst.
 14. Adminspelare kan skapa maximalt 5 Klubbspel för varje Klubb.
 15. Ett Klubbspel ska fungera som alla andra pokerspel på vår Webbsajt och vi uppbär samma rejk och/eller avgifter som alla andra sådana pokerspel i enlighet med de Allmänna villkoren.
 16. Varje spel i ett Klubbspel ska bidra till kampanjer på vår Webbsajt.
 17. Medlemmens ansvar:

 18. Medlemmar:
  1. måste använda Klubbspelfunktionen i god tro för personlig underhållning och inte för kommersiell ekonomisk vinst
  2. måste se till att det är lagligt att använda Klubbspelfunktionen i sina territorium och i enlighet med våra Allmänna villkor
  3. får endast bjuda in personer som (i) är över 18 år och (ii) som de har en befintlig relation med och som rimligen skulle vara intresserade av att få en inbjudan till Klubben
  4. får inte bjuda in personer som är bosatta i ett territorium från vilket vi inte accepterar spelare
  5. får inte spamma eller använda andra påträngande tekniker för att uppmana individer att gå med i en Klubb, inklusive men inte begränsat till oönskad reklam. En medlem är ensam ansvarig för innehållet i alla meddelanden som skickas av dem
  6. får inte skicka inbjudningar och/eller länkar till Webbsajten på något offentligt forum
  7. får inte tillåta eller hjälpa någon tredje part att publicera inbjudningar till Klubbar på sina webbsajter, i sociala medier eller annat marknadsföringsmaterial
  8. för inte göra några vilseledande påståenden om oss eller förvränga en koppling till oss eller Webbsajten
  9. får inte bjuda in till en Klubb tillsammans med eller i samband med något olämpligt innehåll (inklusive, utan begränsning, ärekränkande eller skadligt innehåll, pornografiskt, obscent, stötande eller annat explicit innehåll eller något som kränker en tredje parts immateriella rättigheter)
  10. får inte ta emot någon ersättning eller belöning för att skapa, gå med eller göra reklam för Klubbspel-funktionen
  11. får inte erbjuda några incitament eller belöningar eller lämna falska eller vilseledande påståenden för att uppmuntra individer att gå med i en Klubb eller uppbära en avgift från Medlemmar för att gå med i en Klubb eller något Klubbspel
  12. får inte skapa någon Klubb eller något Klubbspelnamn som kan uppfattas som stötande, obscent, otillbörligt, kränkande, hotande, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt eller som kränker en tredje parts immateriella rättigheter
  13. får inte göra något som kan kränka våra immateriella rättigheter eller göra något som kan skada vårt varumärke, goodwill och rykte
  14. får inte direkt eller indirekt utföra någon handling som är i ond tro, olaglig, bedräglig, inbegriper samverkan, chipdumpning, fusk, missbruk av Klubbspelfunktionen, bryter mot lagar och förordningar om penningtvätt, är falsk eller vilseledande reklam eller är avsedd att manipulera oss och/eller Klubbspelfunktionen (“Förbjuden aktivitet”), och/eller
  15. informera oss omedelbart om alla misstänkta Förbjudna aktiviteter eller annan aktivitet som verkar misstänkt eller i strid med dessa villkor eller de Allmänna villkoren
 19. Vi förbehåller oss rätten att stänga vilken Klubb som helst, avbryta alla Klubbspel och stänga Medlemmars online-konton när som helst, inklusive om någon Medlem misstänks vara engagerad i en förbjuden aktivitet eller bryter mot dessa villkor och/eller de Allmänna villkoren.
 20. Integritet

 21. Genom att skapa eller delta i en Klubb eller i ett Klubbspel erkänner och accepterar en spelare att hans/hennes fullständiga namn och stapelstorlek är synliga för alla andra medlemmar i en Klubb och/eller i ett Klubbspel.
 22. Det kan hända att vi följer aktiviteter på Klubbar och i Klubbspel för att säkerställa att dessa villkor och de Allmänna villkoren följs.
 23. Vi kommer att behandla alla spelares personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.
 24. Allmänt

 25. Vi är inte skyldiga att erbjuda Klubbspelfunktionen till någon spelare och förbehåller oss rätten att stänga en Klubb och/eller avbryta ett Klubbspel efter eget gottfinnande.
 26. Vi förbehåller oss rätten att modifiera, ändra och avbryta Klubbspelfunktionen när som helst efter eget gottfinnande.
 27. All användning av partypokers webbsajt av en spelare regleras av de Allmänna villkoren. I händelse av tvist kommer dessa Allmänna villkor att gälla.
 28. Om dessa villkor översätts till ett annat språk än engelska, ska den engelska versionen gälla vid inkonsekvens.